Stair na Scoile

D’oscail Gaelscoil Shliabh Rua a doirse don chéad uair ar an 28ú Lúnasa 2013. Ar an gcéad lá bhí múinteoir amháin, príomhoide na scoile Conchúr Ó Raghallaigh agus 8 páiste, iad go léir sna Naíonáin Shóisearacha. Don chead scoilbhliain, bhí an scoil lonnaithe i sheomraí réamhdhéanta sa Chlub Rugbaí De La Salle Palmerston. Fuair an Roinn Oideachas & Scileanna cead pleanála i 2014 chun scoil nua a thógáil ar an mBóthar Baile Uí Ógain. Táimid le bogadh chuig ár suíomh nua i Mí Aibreain 2015. Le comhoibriú idir foireann na scoile agus tuismitheoirí ta ár scoil ag dul ó neart go neart.

Cén fáth Sliabh Rua?

Is í Sliabh Rua an t-ainm stairiúil ar Bhinn Trí Charraig a sheasann in aice linn i gCill Tiarnáin agus sa Cheim. Roghnaíodh an t-ainm seo chun stair dúlra an cheantar a cheiliúradh.