Scéalaí

Tháinig an scéalaí Seosamh Ó Maolalaí ar chúirt chuig an scoil i mí na Samhna.  D’inis sé scéalta do Naíonain Bheaga, Naíonáin Mhóra agus do Rang a hAon. Is iontach an scéalaí é Seosamh agus bhain na páistí an-taitneamh as.