1st Class Valerie

Céard atá muid ag foghlaim an mhí seo?
Feabhra 2017

Gaeilge:
Téamaí
Bia
An Teilifís

Mata:
Uimhreas: Rang a 1
réiteach fadhbanna
Táblaí 6+ 7+
stráiteisí meabhracha
meaitseáil/ suimiú/ dealú
Ionad luach go 50

Uimhreas: Rang a 2
suimiú/ dealú
stráiteisí meabhracha
Athghrúpáil
Táblaí 12+ -1 -2 -3

Rang a 1 agus 2
Siméadracht
Sonraí

Béarla:
Reading: Springboard Connect readers
activities based on readers e.g listening comprehension/ oral language activities/ grammar/ phonic work
PAT- phonological awareness training
Tell and Spell
Cursive handwriting