Tríú Teanga

Tá áthas orainn a bheith páirteach i scéim phíolóta ilteangach an Fhorais Phatrúnachta. Gach seachtain múintear rang amháin – gleacaíocht – trí mheán na Fraincise ionas gur féidir leis na páistí a gcuid scileanna teangeolaíochta a fhorbairt agus a leathnú. Tá na páistí ag baint an-sult as na ceachtanna spóirt ‘en Francais’.

 

Tá breis eolais faoin scéim ar fáil ón bhForas Patrúnachta ag http://www.foras.ie/irish-medium-education/ilteangachas/