Coiscéim / Broadreach

Mar chuid de scéim ata i mbun faoi láthair idir DLR, Ollscoil na Banríona, Béal Féiriste, na Dána Deonacha agus an Roinn Ealaíne, tá Coi- scéim Broadreach chun tionscadal cruthaitheach a thosú i mBaile Uí Ógáin. Exit 15 an t-ainm atá ar an tionscadal seo agus beidh Coiscéim ag obair lenár scoil chun ceardlann damhsa chruthaitheacha a chur ar siúl do na paistí ó Naíonáin Mhóra go Rang 4 i mí Aibreán.

Breis eolais ar fáil ó coisceim.com/about-broadreach agus exit15.ie