An Brat Glas

 

 

    Glan Glas agus Bródúil as,

                             Déan athchursáil chun an plainéad a shábháil!!

 

Tá GSR ag obair chun an ceathrú Brat Glas ar an téama “Taisteal” a bhaint amach.

 

Bímid ag obair i rith na bliana – i dteannta lenár gCoiste Glas (coiste daltaí) – chun tuiscint faoi chúrsaí timpeallachta a chur chun cinn i measc phobal na scoile. Tarlaíonn sé seo i bhfoirm imeachtaí, comórtais ealaíne agus turas scoile.

 

Tá breis eolais faoin mBrat Glas ar fáil ar https://greenschoolsireland.org/