Ranganna i ndiaidh am scoile

Féach thíos na liostaí ranganna agus imeachtaí a bhíonn ar siúl sa scoil i ndiaidh am scoile. Má tá ceist ar bith faoi na ranganna is féidir ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelscoilshliabhrua.ie