Ranganna i ndiaidh am scoile

Féach thíos na liostaí ranganna agus imeachtaí a bhíonn ar siúl sa scoil i ndiaidh am scoile. Má tá ceist ar bith faoi na ranganna is féidir ríomhphost a sheoladh chuig oifig@gaelscoilshliabhrua.ie

 

Dé Luain
Dé Máirt Mini-Sports GSR
Dé Céadaoin Choir

CLG

Ealaín

Gleacaíocht

Rang 1-4

Rang 1-4

Rang 1-4

Rang 1-4

GSR

GSR

<External>

Rebound Gymnastics

Déardaoin Códáil Rang 2-4 GSR
Dé hAoine Ióga Rang 1-4 Joyce, Yoga Ninjas