Polasaithe

Cód Iompair  Cód Iompair (2018)  

Child Safeguarding Statement 2018 – Child Safegaurding Statement 2018

Ráiteas Ginearálta um Shábháilteacht – Ráiteas Ginearálta um Shábháilteacht

Polasaí Iontrála – Polasaí Iontrála GSR – leagan 2021/2

Obair Bhaile – Polasaí Obair Bhaile

Polasaí Mineastráil LeighisPolasaí Mineastráil Leighis 2017

Polasaí Cumarsáide –  Polasaí Cumarsáide

Anti-Bullying policy  – Anti Bullying Policy

SNA – SNA policy

Mobile Phone policy Mobile_Phone&Electronic_Games_Policy

 

COVID-19 

Ráiteas um Polasaí COVID-19 – Ráiteas um Polasaí COVID-19 – Lúnasa 2020

Measúnú Riosca COVID-19- Measúnú Riosca Covid 19

Plean Freagartha COVID-19 Gaelscoil Shliabh Rua  (Leagan Gaeilge ag teacht)