Polasaithe

Cód Iompair  Cód Iompair 2017

Child Safeguarding Statement 2018 – Child Safegaurding Statement 2018

Ráiteas Ginearálta um Shabhailteacht – Ráiteas Ginearálta um Shábháilteacht

Polasaí Iontrála – Polasaí Iontrála GSR – leagan 2016

Obair Bhaile – polasai-obair-bhaile-leagan-2

Polasaí Mineastráil LeighisPolasaí Mineastráil Leighis 2017

Polasaí Cumarsáide –  http://gaelscoilshliabhrua.ie/wp-content/uploads/2014/12/Cumarsáid.docx

Anti-Bullying policy  – Anti Bullying Policy

SNA – SNA policy

Mobile Phone policy Mobile_Phone&Electronic_Games_Policy