Ráiteas Fís

‘Sí aidhm Gaelscoil Shliabh Rua ná timpeallacht foghlama a chruthú ina gcothaítear agus a dtugtar meas ar indibhidiúlacht gach uile páiste.

Forbraímid luachanna cuimsitheachta i nGaelscoil Shliabh Rua. Caomhnaímid forbairt iomlán gach dalta. Tá comhoibriú idir daltaí, foireann agus tuismitheoirí mar bhunchloch na scoile seo. Tá forbairt proifisiúnta na foirne tábhachtach dúinn.

Tá comhionannas lárnach i ngach gné de chúrsaí scoile.  Tá atmaisféar fáíltiúil agus dearfach inár scoil