Litir ón bPríomhoide

Is mise Ruth Mhic Adaim, Príomhoide Ghaelscoil Shliabh Rua. Táim ag múineadh le 21 bliana agus bhí mé bainteach le Gaelscoil Shliabh Rua ó osclaíodh í sa bhliain 2013 le hochtar daltaí.  Bhí mé mar Chathaoirleach ar an mBord Bainistíochta ar feadh 2 bhliain agus ansin ceapadh mar mhúinteoir agus mar Phríomhoide Tánaisteach mé i 2015. Is tuismitheoir mé chomh maith. Bhí mo mhac féin mar dhuine den chéad ochtar a thosaigh i 2013. Tá 329 páiste sa scoil anois.

Is scoil Lán-Ghaeilge, ilchreidmheach muid agus cuirtear béim láidir ar fhorbairt iomlán an pháiste. Tá scoil iontach againn agus foireann atá lán le díograis a bhíonn ag obair go dian leis na paistí chun a gcuid gcumas a bhaint amach. Tá caidreamh dearfach idir na daltaí, an fhoireann agus na tuismitheoirí mar bhunchloch na scoile seo. 

Is cúis bhróid agus is mór an ónóir dom a bheith páirteach i bhforbairt agus i bhfás Ghaelscoil Shliabh Rua ó 2013.  Tá ár scoil ag dul ó neart go neart agus táim an-sásta san áit ina bhfuilimid anois.

Má tá ceist ar bith, is féidir dul i dteagmháil linn ar: oifig@gsr.ie