Litir ón bPríomhoide

Is mise Ruth Mhic Adaim, Príomhoide  Ghaelscoil Shliabh Rua. Táim ag múineadh le naoi mbliana déag agus bhí mé bainteach le Gaelscoil Shliabh Rua ó osclaíodh í sa bhliain 2013 le hochtar daltaí.  Bhí mé mar Chathaoirleach ar an mBord Bainistíochta ar feadh 2 bhliain agus ansin ceapadh mar mhúinteoir agus mar Phríomhoide Tánaisteach mé i 2015. Is tuismitheoir mé chomh maith.  Tá beirt agam sa scoil. Bhí mo mhac féin mar dhuine den chéad ochtar a thosaigh i 2013. Tá 306 páiste sa scoil anois le dhá rang Naíonán Beag ag tosú i mí Mheán Fómhair.

Is scoil Lán-Ghaeilge, ilchreidmheach muid agus cuirtear béim láidir ar fhorbairt iomlán an pháiste. Tá scoil iontach againn  agus foireann atá lán le díograis a bhíonn ag obair go dian leis na paistí chun a gcuid gcumas a bhaint amach. Cothaítear foghlaim agus múineadh i dtimpeallacht dhearfach shábháilte.  Is í an príomhaidhm atá againn, ná go bhfuil na páistí atá faoinár gcúram sona sásta.

Is cúis bhróid agus is mór an ónóir dom a bheith páirteach i bhforbairt agus i bhfás Ghaelscoil Shliabh Rua ó 2013.  Tá an scoil ag dul ó neart go neart agus táim an-sásta san áit ina bhfuilimid anois.

Má tá ceist ar bith, is féidir dul i dteagmháil linn ar: oifig@gsr.ie