Gaelige sa Scoil

‘Sí an Ghaeilge gnáth-theanga laethúil na scoile agus múintear gach ábhar, seachas an Béarla trí mheán na Gaeilge. Foghlaimíonn na páistí an teanga go nádúrtha sna blianta tosaigh ar scoil. Clúdaíonn an scoil an curaclam céanna is atá ag gach scoil. Iarrtar ar thuismitheoirí agus gach éinne a thagann ag an scoil tacú leis an nGaeilge.