Foireann 2018-2019

Príomhoide:  Ruth Mhic Adaim

Príomhoide Táinisteach: Múinteoir Sorcha

Príomhoide Cúnta II: Múinteoir Maria

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga A: Múinteoir Fionnuala

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga B: Múinteoir Valerie

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra A: Múinteoir Caitríona

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra B: Múinteoir Maria

Múinteoir Ranga Rang 1: Múinteoir Ellen

Múinteoir Ranga Rang 1: Múinteoir Aisling

Múinteoir Ranga Rang 2: Múinteoir Eoghan

Múinteoir Ranga Rang 2/3/4: Múinteoir Tadhg

Cúntóirí Riachtanas Speisialta; Rachel & Alanah

Rúnaí Scoile:  Áine Tully

Airíoch Scoile: Turlough Meachair