Foireann 2020-2021

Príomhoide:  Ruth Mhic Adaim

Príomhoide Táinisteach: Múinteoir Helen

Príomhoide Cúnta II: Múinteoir Sarah

Príomhoide Cúnta II: Múinteoir Valerie

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga A: Múinteoir Laura

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga B: Múinteoir Fionnuala

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra A: Múinteoir Claire

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra B: Múinteoir Tadhg

Múinteoir Ranga Rang 1 A: Múinteoir James

Múinteoir Ranga Rang 2 A: Múinteoir Eoghan

Múinteoir Ranga Rang 1/2: Múinteoir Rachel

Múinteoir Ranga Rang 3 A: Múinteoir Maria

Múinteoir Ranga Rang 3 B: Múinteoir Sarah

Múinteoir Ranga Rang 4: Múinteoir Clodagh

Múinteoir Ranga 4/5/6: Múinteoir Róisín

Múinteoir Tacaíocht Foghlama:  Múinteoir Helen, Múinteoir Valerie & Múinteoir Catherine (Part-aimsire)

Cúntóirí Riachtanas Speisialta; Rachel, Alanah & Máire

Rúnaí Scoile:  Sadhbh Ó Dúnlaing

Airíoch Scoile: Turlach Ó Meachair