Foireann 2019-2020

Príomhoide:  Ruth Mhic Adaim

Príomhoide Táinisteach: Múinteoir Helen

Príomhoide Cúnta II: Múinteoir Sarah

 

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga A: Múinteoir Fionnuala

Múinteoir Ranga Naíonáin Bheaga B: Múinteoir Laura

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra A: Múinteoir Caitríona

Múinteoir Ranga Rang 1 A: Múinteoir James

Múinteoir Ranga Naíonáin Mhóra/Rang 1: Múinteoir Tadhg

Múinteoir Ranga Rang 2 A: Múinteoir Róisín

Múinteoir Ranga Rang 2 B: Múinteoir Maria

Múinteoir Ranga Rang 3: Múinteoir Sarah

Múinteoir Ranga Rang 3/4/5: Múinteoir Eoghan

Múinteoir Tacaíocht Foghlama:  Múinteoir Helen & Múinteoir Valerie

Cúntóirí Riachtanas Speisialta; Rachel, Alanah & Máire

Rúnaí Scoile:  Sadhbh Ó Dúnlaing

Airíoch Scoile: Turlach Ó Meachair