Éiteas na Scoile

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Shliabh Rua faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna lán Ghaeilge.

Is ionann cultúr agus meon dearfach  scoile agus ceann ina bhfuil na daoine tábhachtach agus ina dtugtar aire agus meas dóibh. Cuireann a leithéid d’atmaisféar le teagasc agus le foghlaim éifeachtach agus le fíorchumarsáid, laistigh agus lasmuigh den scoil.

Tá an méid seo a leanas i measc na straitéisí a bhfuil in úsáid againn chun meon agus atmaisféar dearfach scoile a chruthú:

  • Cumarsáid éifeachtach a chruthú sa scoil
  • Freastal ar riachtanais aonair
  • Timpeallacht fhisiciúil ina gcuirtear an tsláinte chun cinn a chruthú
  • Próisis dhaonlathacha a fhorbairt
  • Féinmheas a fheabhsú
  • Meas ar an éagsúlacht a chothú
  • Teanga chuimsitheach mheasúil a chothú
  • Cumarsáid chuí a fhorbairt idir an baile agus an scoil
  • Cur chuige scoile maidir le measúnú a fhorbairt

Reiligiún inár scoil

Cruthaíonn an scoil timpeallacht ina bhfuil meas ar chúlra spioradálta an pháiste is cuma cén dearcadh atá ag a gclann.

Tá sé mar aidhm ag an gclár ‘croí na scoile’ eolas chriticiúil, tuiscint agus feasacht ar chórais creidimh agus conas mar a bhaineann siad lenár dtaithí saoil a thabhairt do pháistí.
Tugtar eolas faoi na córais creidimh. Ní múintear go bhfuil an lámh in uachtar ag aon reiligiún amháin.

Creidimid go bhfuil freagracht ar thuismitheoirí agus ar eagraíochtaí pé reiligiúin is mian leo a mhúineadh dá bpáistí taobh amuigh d’am scoile. Ní fhágtar páiste ar lár riamh mar gheall ar a reiligiún áirithe féin.