Éiteas na Scoile

Is Gaelscoil ilchreidmheach í Gaelscoil Shliabh Rua faoi phátrúnacht an Fhorais Phátrúnachta na Scoileanna lán Ghaeilge.

Cad is brí leis sin?

Cruthaíonn an scoil timpeallacht ina bhfuil meas ar chúlra spioradálta an pháiste is cuma cén dearcadh atá ag a gclann.

  • Forbairt moráltachta agus spioradáltachta
  • Comhionannas agus cearta
  • Córais Creidimh
  • Eitic agus timpeallacht

Tá sé mar aidhm ag an snáith ‘Córais Creidimh’ eolas chriticiúil, tuiscint agus feasacht ar chórais creidimh agus conas mar a bhaineann siad lenár dtaithí saoil a thabhairt do pháistí.
Tugann an clár ‘Foghlaim le chéile’ eolas faoi na córais creidimh. Ní mhúineann sé go bhfuil an lámh in uachtar ag aon reiligiún amháin.
Tuigimd go bhfuil buntáistí leis an gcur chuige seo, ach nach n-oireann sé do gach clann. Mar shampla, braitheann scoil il-chreidmheach ar thuismitheoirí atá sásta ligint dá bpáistí fiosrú, agus a bheith nochtaithe do mheon reiligiún eagsúla.Sa chás go mbíonn treoracha dochta reiligiúnach á leanúint ag clann, ba cheart dóibh a bheith cinnte go n-oireann an t-éatos seo dóibh sula gcláraíonn siad sa scoil.
Creidimid go bhfuil freagracht ar thuismitheoirí agus ar eagraíochtaí pé reiligiúin is mian leo a mhúineadh dá bpáistí taobh amuigh d’am scoile. Ní fhágtar páiste ar lár riamh mar gheall ar a reiligiún áirithe féin.
Tuigimid, áfach, go mbíonn tuismitheoirí ag iarraidh ranganna reiligíúin foirmeálta dá bpáistí. Mar sin, tugann an bord bainistíochta cead d’ eagraíochtaí dheonacha ranganna a eagrú sa scoil taobh amuigh d’am scoile. De ghnáth, tacaíonn an eaglais chuí leo seo.