An luath-thumoideachas

Tá an luath-thumoideachas iomlán i bhfeidhm againn sa scoil. Ciallaíonn  seo, nach múintear Béarla go dtí an dara théarma i Naíonáin Mhóra. Ón gcéad lá ar scoil, labhraítear i nGaeilge amháin leis na páistí. Déantar seo le cinntiú gurb í an Ghaeilge teanga chumarsáide na bpáistí agus go bhfuil siad in ann tabhairt faoin gcuraclam iomlán trí mheán na Gaeilge. Tá an luath-thumoideachas iomlán aitheanta go forleathan timpeall an domhain mar an tslí is éifeachtaí chun teanga a mhúineadh do pháistí.